Två år har gått sedan svininfluensan. Svenska Dagbladet publicerade igår några artiklar och försökt att dra slutsatser kring sjukdomen och vaccinationen. Bland annat intervjuas en mor, som inte vaccinerade sig och sina barn pga. ”magkänslan”. Kombinerad är det med information som var fel då och är fel nu. Mer intressant är en artikel som innehåller mer information och en fin figur. Tyvärr presenteras det på ett sätt som gör det.. Read More