I 2009 beslöt Dagens Nyheter att avskaffa Stockholmsdelen. Vad bra att de har ångrat sig. Sedan dess har det varit en massa intressanta artikel om Stockholmstrakten. En sådan fanns förra veckan om invandring till Stockholms Län. Då kartläggdes varifrån invandrarna kommer och vart de har flyttat: eller mer noggrannt sagt visade statistiken personer som föddes utrikes efter födelseland och kommun. Data kommer väl från SCB, men det är något speciellt.. Read More