Där gömmar sig tyskarna – tyska invandrare i Stockholms län

I Tyskland födda som andel av hela befolkningen i kommunen (Data: Dagens Nyheter, Statistiska Centralbyrån, grafik baserad på en karta från Wikipedia-användaren Lokal_Profil, CC-BY-SA 2.5)

I 2009 beslöt Dagens Nyheter att avskaffa Stockholmsdelen. Vad bra att de har ångrat sig. Sedan dess har det varit en massa intressanta artikel om Stockholmstrakten. En sådan fanns förra veckan om invandring till Stockholms Län. Då kartläggdes varifrån invandrarna kommer och vart de har flyttat: eller mer noggrannt sagt visade statistiken personer som föddes utrikes efter födelseland och kommun.

Data kommer väl från SCB, men det är något speciellt med det eftersom det går bara att leta upp en allmän statistik om personer som föddes utomlands på SCB:s hemsida. Dock detaljnivån är inte detsamma: man får inte något om den regionala fördelningen. DN:s artikel denna vecka visar just det.

Självklart är det invandrarna från Finland som dominerar statistiken fortfarande. I 23 av 26 kommuner är de den största gruppen. Men fördelningen ändras sakta. Idag finns det fler människor från Turkiet i Botkyrka, och i Sollentuna har iranerna störst andel med en liten marginal för tillfället. Södertälja domineras naturligtvis av irakerna.

Varför tycker jag att statistiken är intressant? Jag är själv invandrare. Det pratas lite om min grupp, men vi är bland topp tio i 23 kommuner i länet: tyskarna. Bara i Upplands Väsby, Sundbyberg och Botkyrka är vi inte bland de största grupperna.

Jag undrade: var finns det flest tyskar? Jag räknade inte med en tysk ghetto, men det finns säkert tendenser. Alltså använde jag SCB:s data tillsammans med DN:s statistik för att göra en karta om tyskarnas fördelning i länet. Resultatet visas i figurerna. För de tre kommuner där tyskarna är inte bland topp tio kan andelen inte visas.

Totalt finns det 48442 personer i Sverige som är födda i Tyskland, och 11757 bor i Stockholms Län. Det motsvarar en tysk småstad, men fördelad på en stor region.

Intressant är att det finns inget tydligt mönster – de 10 kommunerna med den högsta andelen tyskar är:

 1. Lidingö: 0,84 % (371 födda i Tyskland)
 2. Danderyd: 0,84 % (268)
 3. Södertälje: 0,83 % (731)
 4. Täby: 0,81 % (520)
 5. Österåker: 0,75 % (297)
 6. Solna: 0,68 % (473)
 7. Vallentuna: 0,63 % (193)
 8. Salem: 0,60 % (94)
 9. Upplands-Bro: 0,60 % (144)
 10. Nacka: 0,58 % (527)

(OBS: i Botkyrka är antalet okänd, men andelen är max 0,74 %. Därför är det möjligt att kommunen borde vara med.)

Personer födda i Tyskland som andel av alla utrikes födda i respektive kommun i Stockholms Län (Data: Dagens Nyheter, Statistiska Centralbyrån, grafik baserad på en karta från Wikipedia-användaren Lokal_Profil, CC-BY-SA 2.5)

Det verkar så att det finns i huvudsak två typ kommuner som har lite fler tyskar:

 1. Relativt förmögna förorter som Danderyd och Täby. Antagligen är tyskarna lite bättre utbildade och rikare när de kommer till Sverige.
 2. Naturrika landskommuner som Södertälje (man glömmer ibland att Södertälja har en stor yta) och Österåker, men med bra kommunikationer till stan.

Solna passar inte riktigt in. Jag misstänker att Solna liknar mest de lite ”bättre” delar av Stockholm som har troligtvis fler tyskar än typiska miljonprogrammetsområden. Men jag gissar bara: Sundbyberg är ganska likt och har en ganska liten andel tyskar.

Det visar också lite problemet med det hela: kommunerna är inga homogena strukturer. Stockholm t.ex. har både det rika Östermalm och den fattigare Rinkeby. Dessutom är tyskarna relativt jämt fördelade. Självklart ligger mellan 0,3 % och 0,8 % mer än en faktor två. Dock hos invandrarna från mellanöstern t.ex. är fördelningen troligtivs mycket mer ojämt.

Intressant är att min egen hemkommun, Värmdö, är den enda som har tyskarna som den andra största invandrargruppen. Befolkningsandelen är dock lågt. Bland de 4337 utrikes födda är 1342, alltså drygt en kvart, från Finland. Tyskarna ligger långt efter: 211 invånare räcker för andra plats. I en kommun som har vuxit mest i hela Sverige under de senaste 30 åren har befölkningsstrukturen inte ändrats så mycket. Andelen utrikes födda har stigit från 10,4 till 11,2 procent de senaste tio åren. Och de som kom från Finland under 60- och 70-talet är fortfarande störst invandrargrupp här. Så spelar tyskarnas andra plats här ingen roll.

Så är tyskarna en rätt stor invandrargrupp som utgör ingenstans den största andelen, men finns nästan överallt ändå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.