Sex liv räddade, 168 drabbade av narkolepsi

Två år har gått sedan svininfluensan. Svenska Dagbladet publicerade igår några artiklar och försökt att dra slutsatser kring sjukdomen och vaccinationen. Bland annat intervjuas en mor, som inte vaccinerade sig och sina barn pga. ”magkänslan”. Kombinerad är det med information som var fel då och är fel nu.

Mer intressant är en artikel som innehåller mer information och en fin figur. Tyvärr presenteras det på ett sätt som gör det svårt att tolka. De jämför den relativa andelen av vaccinerade i befolkningen med det absoluta talet av narkolepsisjuka. Det tar inte hänsyn till landets befolkning.

Om man kollar upp befolkningen och beräkningar antalet vaccinationer per drabbade av narkolepsi får man detta märkliga resultat:

Antalet vaccinerade personer per rapporterad narkolepsifall, baserad på artikelns uppgifter och landets befolkning

Hur är det möjligt, att 12 miljoner vaccinerade sig i Spanien men bara en fick narkolepsi, medan samma vaccinationen orsakade sjukdomen med en trettio (!) gånger högre sannolikhet i andra länder?

Även om man tittar på de knappast synliga raderna i diagrammet ser man stora skillnader:

Antalet vaccinerade personer per drabbade av narkolepsi. Bara de med lägre kvoter visas.

Det visas att Sverige och Finland inte bara är topp i absoluta tal, utan även relativt. Om man tar 8% som andel av dem som vaccinerades i Tyskland, så får man resultat att fler (omkring 6,5 miljoner) vaccinerade sig där än i Sverige. Men antalet narkolepsifall är mycket lägre.

Det finns bara två möjliga slutsatser:

  1. Antingen uppgifterna är trovärdiga, dvs. de sammanställdes på lika sätt i alla länder och är representative. Då kan det inte finnas någon sammanhang mellan narkolepsi och vaccinationen.
  2. Eller uppgifterna är inte trovärdige, troligtvis på grund av olika grundlag och intresse att rapportera till myndigheterna.

Det sistnämnda är för mig den mer rimligare förklaringen. Det har ju hittats signifikanta skillnader i statistiken mellan icke-vaccinerade och vaccinerade personer gällande narkolepsifall. Svenska Dagbladets journaliste borde veta det, och det är bedrövligt att de överhudtaget publicera sådana opålitliga uppgifter.

Det gäller likadant för antalet dödsfall som presenteras i figuren nedre del. Med hänsyn till ovanstående funderingar är det mycket tveksamt att uppgifterna här är mer pålitiliga. Om det används samma standard för rapporteringen är det visserligen rekflekterad i statistiken.

Om man tror på dessa uppgifter så finns det ingen sammanhang mellan vaccinationen och dödsfallen. Det är mer förvirrande än klargörande.

Smittskyddsinstitutet påstår i alla fall att 6 människor kunde räddas efter deras analys.

Det är etiskt svårt att räkna upp 6 liv med 168 som drabbades av narkolepsi och de skyhöga kostnader. Men jag vill även här påstå: i efterskott är det lätt att döma ut tidigare beslut. Om svininfluensan hade blivit värre skulle vi prata istället om de människoliv som kunde ha räddats genom fler vaccationer. När man fick ta beslutet var det inte så lätt att se.

SvD:s artikel anmärker att slutgiltiga resultat saknas och att det är oklart när de kommer finnas. Med hänsyn till data som presenterades här är det för min del helt oklart hur man måste bedöma beslutet att vaccinera så många som möjligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.